Logowanie
Użytkownicy
carolin162
helmucik43
Bodi1111
Przyjaciele

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ZGRYWA.PL .

Niniejsza polityka prywatności (dalej: “Polityka Prywatności”) ma zastosowanie do witryny ZGRYWA.PL oraz wszystkich gier i innych zabaw oferowanych przez w tej witrynie lub za jej pośrednictwem (witryna ta oraz takie gry i inne zabawy dalej łącznie zwane będą “Witryną”). ZGRYWA.PL, jest stroną odpowiedzialną w rozumieniu polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. ZGRYWA.PL może korzystać z usług firm powiązanych lub innych stron trzecich o dobrej reputacji odpowiedniej do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Witryny.

1. Ogólne dane odwiedzających Witrynę ZGRYWA.PL .

Podczas odwiedzin Witryny nasze serwery automatycznie zachowują adres IP odwiedzającego witrynę. Adresy IP będą gromadzone wraz z informacją o aktualnie odwiedzanych stronach internetowych w Witrynie. Jeżeli odwiedziny następują poprzez łącze z innej witryny, pobrany zostanie również URL witryny łączącej i witryny, którą odwiedzający może zechcieć obejrzeć jako następną.

2. Pliki cookie.

2.1. ZGRYWA.PL może korzystać z plików cookie, lub podobnych technologii w celu poszerzenia i spersonalizowania oferowanych treści stosownie do preferencji uzytkowników serwisy ZGRYWA.PL, włączając w to:

obsługę i usprawnienie ofert przekazywanych za pomocą Witryny;

pomoc w uwierzytelnieniu autentyczności obecnych w Witrynie;

zapamiętywanie preferencji odwiedzających i informacji z rejestracji, zależnie od okoliczności;

prezentację i pomoc w pomiarze i badaniu skuteczności ofert, ogłoszeń, i komunikacji e-mail ZGRYWA.PL; oraz

dostosowanie treści i ogłoszeń dostarczanych poprzez Witrynę do indywidualnych potrzeb odwiedzających.

2.2. ZGRYWA.PL może korzystać z dostawców sieci reklamowych, aby pomóc w prezentacji ogłoszeń w Witrynie. Dostawcy ci wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie komputerów odwiedzających Witrynę, aby pomóc w prezentacji, precyzyjniejszym określeniu grupy docelowej i pomiarze skuteczności ich ogłoszeń, korzystając z zebranych dotąd w swoich sieciach stron internetowych danych w celu określenia lub przewidzenia cech charakterystycznych i preferencji ich odbiorców. ZGRYWA.PL oferuje niektóre usługi w połączeniu z innymi witrynami. Informacje osobiste, które odwiedzający przekazują tym witrynom, mogą być przesyłane ZGRYWA.PL w celu dostarczenia usługi. ZGRYWA.PL przetwarza takie informacje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2.3 ZGRYWA.PL może udostępniać wybranym dostawcom sieci reklamowych pewne informacje o odwiedzającym jako o użytkowniku. Informacje te nie mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika (n.p.: wiek użytkownika i kod pocztowy), aby na ich podstawie dostosować treści dostarczane przez sieć reklamową odpowiednio do preferencji lub lokalizacji użytkownika. Wykorzystanie plików cookie lub podobnych technologii przez takie strony trzecie stanowi przedmiot ich własnej polityki prywatności, a nie niniejszej Polityki Prywatności.

2.4 Ustawienia początkowe większości wyszukiwarek pozwalają im na akceptację plików cookie, ale użytkownik może wprowadzić (zmienić) ustawienia swojej wyszukiwarki tak, aby odrzucała ona wszystkie pliki cookie lub sygnalizowała, kiedy przesyłany jest plik cookie. Jednakże niektóre elementy i usługi mogą nie funkcjonować prawidłowo, jeżeli obsługa plików cookie jest wyłączona.

3. Adresy poczty elektronicznej.

3.1 Zbieramy jedynie te adresy e-mail, które zostały nam udostępnione bezpośrednio przez adresata, lub jeżeli nie ulega wątpliwości, że adresy dostarczono dla nas lub na naszą rzecz.

3.2 Adresy e-mail wykorzystywane będą jedynie do celów, dla jakich zostały nam udostępnione, oraz do wyraźnie zaakceptowanych przez udostępniającego celów promocyjnych, usługowych i innych.

3.3 Bez zgody udostępniającego nie będziemy wykorzystywać adresu e-mail do celów handlowych.

4. Łączenie danych osobowych.

W celu zoptymalizowania naszych usług oraz Witryny i dla celów wymienionych w artykułach 1, 2 i 3 niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy uprawnieni do łączenia danych personalnych użytkowników Witryny, obejmujących również, zależnie od okoliczności, adres e-mail użytkownika, z innymi informacjami o użytkowniku zgromadzonymi przez nas lub nam przekazanymi.

5. Dostęp do informacji o użytkowniku zgromadzonych przez ZGRYWA.PL .

Użytkownik pragnący uzyskać dostęp do informacji, jakie zostały o nim zebrane, proszony jest o przesłanie pisemnego wniosku o taki dostęp na adres: contact, łącznie z kopią dokumentu tożsamosci (w celu uniemożliwienia niewłaściwego wykorzystania wniosku o udostępnienie informacji).

6. Postanowienia różne.

6.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej Polityki Prywatności. Zmiany wchodzą w życie w chwili ich opublikowania w Witrynie. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać w Witrynie, czy nie nastąpiły zmiany.

6.2 Internet jest środowiskiem globalnym, a korzystanie z niego z konieczności pociąga za sobą gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na bazie międzynarodowej. Dlatego też korzystając z niniejszej Witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w powyższy sposób.

6.3 ZGRYWA.PL nie gromadzi celowo żadnych danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. W razie potrzeby nieletni użytkownicy otrzymają zakaz podawania jakichkolwiek danych osobowych, i uczynimy wszystko, aby usunąć wszelkie szczegóły dotyczące takich użytkowników jeżeli rodzic lub opiekun poinformuje nas, że takie dane zostały zebrane.

6.4 Niniejsza Polityka Prywatności regulowana jest przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.